PRIVACYSTATEMENT AVROTROS EN BINDINC (versie 23 mei 2018)

 

Inhoud

1. Introductie: Wie zijn wij en hoe kun je ons bereiken?
2. Welke gegevens verzamelen wij over jou

2a: gegevens die je aan ons geef
2b gegevens die wij over jou verzamelen, waaronder cookies

3. Voor welke doeleinden verwerken wij je gegevens?
4. Combineren van gegevens en profiling
5. Met welke derden delen wij je gegevens?
6. Op welke grondslagen verwerken wij je gegevens (zoals toestemming of overeenkomst)?
7. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?
8. Doorgifte
9. Hoe lang bewaren wij je gegevens?
10. Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?
11. Toepasselijk recht

Samenvatting

Wij van AVROTROS en Bindinc verzorgen samen de programmabladen en de websites en apps van de programmabladen als ook het beheer van de ledenadministratie. Daarbij verzamelen en verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy heel belangrijk. Daarom leggen we in het privacystatement uit voor welke doelen en hoe wij jouw gegevens verzamelen en verwerken, en wat jouw rechten zijn. Je naam, adres en bankgegevens zijn nodig voor je abonnement. We moeten die gegevens verwerken om de overeenkomst met jou na te kunnen komen. Andere gegevens zoals je telefoonnummer geef je zelf aan ons, als je onze klantenservice belt, of als je gegevens invult om deel te nemen aan een enquête. We willen onze bestaande klanten en leden graag behouden, en nieuwe abonnees/leden en klanten werven. Om dat goed te kunnen doen, stellen we groepsprofielen op. We verzamelen op basis van je adres algemene informatie over bijvoorbeeld je gezinssamenstelling of leeftijdsgroep. Dat doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang. Maar als we meer informatie over je interesses willen verzamelen, bijvoorbeeld op basis van je surfgedrag binnen onze websites of daarbuiten, vragen we altijd eerst je toestemming.

 

   1. Introductie

Dit privacystatement van de omroepvereniging AVROTROS en Bindinc is van toepassing op klanten, bezoekers en gebruikers van onze dienstverlening, de websites en apps van de programmabladen van AVROTROS en een aantal daaraan gelieerde applicaties, alsmede op abonnees en lezers van de bladen en leden van de AVROTROS en gebruikers van deze producten en diensten.

 

AVROTROS en Bindinc werken nauw samen om programmabladen uit te geven en Bindinc draagt zorg voor de bij de programmabladen horende websites en apps. Bindinc is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen van klanten, bezoekers en gebruikers over hun persoonsgegevensverwerkingen.

 

Dit privacystatement verschaft informatie over de gegevens die worden verwerkt van abonnees, klanten, gebruikers en lezers van: Televizier, Avrobode, TVFilm en ledenblad Muze (hierna; de Bladen) en van gebruikers en bezoekers van de websites, apps en gelieerde applicaties: Televizier.nl, AVRObode.nl en TVfilm.nl (hierna: de Websites)

Bindinc en AVROTROS zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de ledenadministratie. Dit privacystatement geeft ook informatie over de gegevens die wij verwerken van leden van de vereniging AVROTROS en ontvangers van ledenuitgaven.

 

Onze identiteit en contactgegevens

 

AVROTROS

Witte Kruislaan 55,

1217 AM Hilversum,

Telefoonnummer: idem als hieronder

E-mail: privacy@bindinc.nl

FG AVROTROS: fg@avrotros.nl

 

Bindinc BV

’s-Gravelandseweg 80,

1217 EW Hilversum,

Telefoonnummer: 035-6726726

E-mail: privacy@bindinc.nl

 

Wijzigingen
Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie staat altijd onderaan onze Websites. Als we belangrijke inhoudelijke wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid, zullen we de wijzigingen van tevoren aankondigen en een vergelijking publiceren van de oude en de nieuwe tekst. Als we voor jou onverwachte nieuwe soorten verwerkingen willen gaan doen, of bestaande verwerkingen zo uitbreiden dat ze een grote impact hebben op jouw persoonlijke levenssfeer, zullen we eerst toestemming vragen. Heb je vragen over dit document of de verwerking van je gegevens, dan kun je Bindinc bereiken via bovenstaande contactgegevens.

 

   1. Welke gegevens verzamelen wij?

 

Als je de Bladen wilt ontvangen of lid wil worden van de omroepvereniging AVROTROS, vragen wij je om gegevens aan ons te verstrekken. We geven telkens aan welke gegevens je verplicht moet invullen, en welke gegevens optioneel zijn. Als je gebruik maakt van onze apps en websites, verzamelen wij automatisch een aantal gegevens over jou.

 

Personen onder de zestien jaar kunnen alleen gebruik maken van bepaalde onderdelen van onze dienstverlening als zij daarvoor toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben. Daarom vragen we je te bevestigen dat je ouder bent dan 16 jaar.

 

2a Welke gegevens geef je zelf aan ons?

 

   • Als je een abonnement neemt op de Bladen verwerken wij je naam en adres, (voor de levering), financiële gegevens (voor de betaling) en de kennis dat je belangstelling hebt voor de inhoud van dat blad in een gegevensbestand. Als je dat wilt kun je ook je emailadres en telefoonnummer geven, maar dat is niet verplicht.
   • Als je een account aanmaakt op een (mobiele) Website of in een app ten behoeve van een abonnement op de Bladen: geef je ons een e-mailadres en gebruikersnaam (of toegang tot een social login) en abonneenummer.
   • Als je meedoet aan een win-actie of deelneemt aan stemprocedures zoals de Gouden Televizier-ring Verkiezing geef je ons je naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
   • Als je een lidmaatschap met AVROTROS aangaat: je naam, adres, emailadres, telefoonnummer en financiële gegevens worden dan in een gegevensbestand opgenomen.
   • Als je een digitaal product of dienst bij ons aanvraagt, zoals een nieuwsbrief, geef je ons je naam en je e-mail adres.
   • Als je deelneemt ons deelnemers-panel: geef je ons je naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Je kunt ons ook andere gegevens geven, zoals je mening over bepaalde uitzendingen of inhoud.
   • Als je ons belt of mailt met een kijkersvraag/publieksvraag geef je ons je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, plus de inhoud van de vraag die je ons stelt.
   • Als je gebruik maakt van onze chatbot geef je ons je Facebook loginnaam en de inhoud van je conversatie.
   • Als je vragen stelt via onze whatsapp-dienst of via social media platforms geef je ons je whatsapp nummer en gebruikersnaam en de inhoud van je vraag.

 

Welke gegevens verzamelen wij (indirect) over jou?

 

Als je onze (mobiele) Websites en app’s gebruikt verzamelen wij je IP-adres en eventueel je loginnaam. We verzamelen welke Websites je bezoekt, welke pagina’s, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waar je op hebt geklikt. We verzamelen ook andere informatie over de apparatuur die je gebruikt en informatie waartoe je ons toegang toe hebt geboden (zoals locatiegegevens die we via je browser of app verzamelen, als je daar toestemming voor hebt gegeven).

Bindinc maakt op haar Websites gebruik van cookies. Lees hier meer over hoe er gebruik wordt gemaakt van cookies in Bindinc’s cookiestatement.

 

   1. Voor welke doeleinden verwerken wij je gegevens?

 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   1. voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
   2. om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie digitaal aan te bieden of op papier te leveren, inclusief bijvoorbeeld online authenticatie en het bijhouden van back-ups;
   3. om publieksvragen, tips of klachten te behandelen en daarmee onze dienstverlening te verbeteren;
   4. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
   5. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Wij stellen financiële gegevens niet ter beschikking aan derde partijen, tenzij het strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer bijvoorbeeld betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij de vordering in handen stellen van een derde partij zoals een incassobureau;
   6. om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere niet-commerciële berichten te kunnen sturen;
   7. om je gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen per post, telefonisch, per e-mail of via advertenties op websites en in apps. We maken gebruik van Facebook Custom Audiences en Look a Like Audiences en van Google AdWords om nieuwe abonnees of leden te werven, en om bestaande abonnees of leden juist uit te sluiten van advertenties;
   8. om je interesses te begrijpen op basis van je gedrag op onze eigen Websites door je surfgedrag op onze eigen Websites te koppelen aan je mailadres, via een pixel in onze e-mail nieuwsbrief;
   9. om algemene analyses te kunnen maken van onze gebruikers en abonnees en om hen in te delen in groepsprofielen;
   10. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
   11. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving (inclusief mediaregelgeving ivm ledentellingen) en voor het laten uitvoeren van (ledentellingen of accountants) controles;
   12. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

 

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen verzameld en verwerkt ten behoeve van de facturering of het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

 

   1. Combineren van gegevens en profiling

Voor alle bovenstaande gegevensverwerkingen geldt dat wij de persoonsgegevens die jij zelf aan ons geeft, en de gegevens die we over jou verzamelen, combineren en gebruiken voor marktonderzoeken en algemene analyses en indeling in groepsprofielen. We maken daarbij ook gebruik van voor het algemene publiek vrij toegankelijke (demografische) gegevens en gegevens die wij afnemen van listbrokers zoals bijvoorbeeld EDM en Cendris. EDM en Cendris leveren bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

 

Hoewel we persoonsgegevens verwerken voor analyses hebben wij maatregelen genomen dat de analyses nooit tot een individueel persoon herleidbaar zijn. De analyses zijn erop gericht om een klantbeeld te krijgen van de verschillende groepen mensen die klant of abonnee zijn of zouden kunnen worden. Een voorbeeld is een groep (potentiële) abonnees in de leeftijdscategorie 30-45 jaar, met kinderen, gehuwd en met interesse in sport.

 

Hoe werkt het combineren in de praktijk?

We voegen profielkenmerken toe aan iedere abonnee, zoals leeftijd en bepaalde interesses. We plaatsen en lezen cookies uit met unieke nummers via de e-mail nieuwsbrief en via onze Websites. Als je abonnee bent op onze Bladen en toestemming geeft om cookies te plaatsen via onze websites, kunnen wij je profielgegevens via je e-mailadres koppelen aan je online gedrag. Het werkt alleen maar als je de cookies niet blokkeert, als je bij beide diensten (e-mail nieuwsbrief en abonneegegevens) exact hetzelfde e-mailadres gebruikt, én deze nieuwsbrief opent in dezelfde browser waarmee je ook websites bezoekt. Hierdoor kunnen wij onze de inhoud van onze Bladen en de inhoud van onze Websites beter afstemmen en voor alle (categorieën van) betrokkenen relevanter maken.

 

Als je bezwaar hebt tegen het combineren van je persoonsgegevens, kun je dit kenbaar maken op privacy@bindinc.nl. Je kunt ook altijd je toestemming intrekken voor de cookies waarmee wij je interesses in kaart brengen.

 

   1. Met welke derden delen we je gegevens?

Wij verstrekken nooit je persoonsgegevens aan derde partijen tenzij een specifieke wettelijke verplichting ons daartoe noodzaakt.

 

Ten behoeve van het verkopen van advertentieruimte op onze websites en in onze apps  werken wij samen met DPG Media. DPG Mediamag gebruik maken van de segmenten en klantprofielen waarin wij bezoekers/abonnees/klanten hebben ingedeeld. Zo kan een adverteerder bij DPG Media aangeven dat zijn product of dienst alleen moet worden getoond aan bezoekers van websites in de leeftijdscategorie 30-45 jaar, met kinderen, gehuwd, en met interesse in sport. De adverteerder kan zo gericht adverteren, zonder dat wij persoonsgegevens verstrekken. Deze samenwerking betekent dus niet dat DPG Media via unieke identifiers in cookies zelf een profiel kan opbouwen van de bezoekers/gebruikers van onze websites en apps. Alleen als een bezoeker/gebruiker zelf doorklikt op een getoonde advertentie, kan DPG Media in haar eigen digitale omgeving persoonsgegevens verzamelen.

 

Wij schakelen daarnaast bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerkers in (zoals drukkerijen en postverwerkers). Voor zover deze organisaties bij het uitvoeren van de betreffende diensten je gegevens verwerken, mogen zij dit alleen in de hoedanigheid van ontvanger of als verwerker voor ons, alleen voor de doeleinden die wij bepalen, en volgens onze specifieke instructies. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten en maken alleen gebruik van  ontvangers/bewerkers als zij adequate technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om de gegevens te beveiligen.

 

   1. Op welke grondslagen verwerken wij je gegevens (zoals toestemming of contract)?

 

Wij verwerken de persoonsgegevens voor drie grondslagen uit artikel 6 van de AVG, namelijk toestemming, noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, of noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Daarnaast beroepen wij ons op de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als wij een vordering zouden krijgen van de opsporing.

 

Toestemming:

   • Het verwerken van de login gegevens voor de Websites;
   • Jou in staat stellen om te communiceren met andere deelnemers via onze Websites;
   • Het toesturen van aanbiedingen en nieuwsbrieven per e-mail;
   • Het uitlezen van cookies met unieke nummers uit je browser en het verzamelen van locatiegegevens via je browser of uit een app;
   • Het tonen van gepersonaliseerde advertenties op de websites en in apps van anderen;
   • Het koppelen van je e-mailadres aan je surfgedrag op onze eigen Websites;
   • Het gebruik van je e-mail adres voor deelname aan quizzen;
   • Het publiceren van persoonsgegevens op internet, en;
   • Het verzamelen van alle gegevens die je optioneel aan ons verstrekt, waaronder de inhoud van vragen die je ons telefonisch, per e-mail of via andere digitale kanalen stelt.

 

Uitvoering overeenkomst:

   • Het gebruik van je naam, adres en betalingsgegevens om de Bladen te kunnen leveren, om je facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen innen.

 

Gerechtvaardigd belang:

We hanteren een nauwe definitie van het gerechtvaardigd belang, en verwerken op deze grondslag alleen gegevens over jouw bezoek aan onze eigen Websites en apps. We vragen je om aparte toestemming als we meer gegevens willen verwerken over jouw surfgedrag of appgebruik buiten onze eigen Websites en apps.

 

   • Het toesturen, op papier of digitaal, aan bestaande abonnees/gebruikers van gebruikersinformatie, serviceberichten en andere niet-commerciële elektronische of papieren berichten;
   • Het gebruik van adres- en telefoongegevens van zowel bestaande als potentiële nieuwe klanten voor direct marketing;
   • Het verwerken van naam, adres, telefoonnummer en digitale contactgegevens om te kunnen stemmen en/of om winnaars te kunnen bepalen;
   • Om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
   • Het bijhouden van gegevens in back-ups;
   • Het uitvoeren van marktonderzoek;
   • Het verrijken van de persoonsgegevens met algemene profielgegevens van derde partijen;
   • Het indelen van potentiële en bestaande abonnees en gebruikers in groepsprofielen;
   • Het aggregeren van persoonsgegevens voor analyses en managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

 

   1. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen in de vorm van encryptie van gegevens en fysieke en logische toegangscontrole. Het aantal mensen dat toegang heeft tot de persoonsgegevens is tot het minimum beperkt. Bindinc en AVROTROS hanteren een functioneel toegangsbeleid en voeren dat ook uit. Waar mogelijk worden identificeerbare gegevens gescheiden van niet-identificeerbare gegevens.

 

   1. Doorgifte

Wij hebben als uitgangspunt om je persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kunnen we  daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekeren. Als het incidenteel een keer noodzakelijk zou moeten zijn om gegevens buiten de EU door te geven, dan uitsluitend op basis van passende maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

   1. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

In beginsel houden wij voor het gebruik van gegevens die wij van je verwerken een termijn aan van drie jaar na het einde van de (klant)relatie. Ontvang je bijvoorbeeld e-mails omdat je klant (bent geweest) dan blijf je die ontvangen tot drie jaar na beëindigingen van je abonnement/klantrelatie. Ontvang je e-mails omdat je daarvoor hebt aangemeld (bijv. nieuwsbrief), dan sturen wij je nadat je abonnement/klantrelatie/lidmaatschap is beëindigd nog jaarlijks een herinnering of je de nieuwsbrief wil blijven ontvangen. Sommige gegevens bewaren wij gezien hun relevantie korter (bijvoorbeeld publieksvragen of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt via de chatbot, WhatsApp of andere digitale kanalen). We bewaren de inhoud van deze conversaties maximaal 4 weken en gebruiken dit alleen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 

Transactiegegevens bewaren wij in overeenstemming met de (fiscale en financiële) regelgeving. De factuur moeten wij 10 jaar bewaren op grond van fiscale wetgeving, maar die bevat alleen het bedrag, NAW-gegevens en abonnee/relatienummer.

 

Online gegevens, zoals weblogs van je bezoek aan onze Websites bewaren wij niet langer dan drie maanden. Deze worden verzameld om statistieken mee te maken en worden bewaard om eventuele beveiligingsincidenten (met terugwerkende kracht) mee te kunnen herleiden. In Bindinc’s cookiestatement vind je meer informatie over welke cookies de Websites en app’s gebruiken en hoe lang wij die gegevens bewaren.

 

   1. Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Wij vinden het belangrijk dat jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen. Je kunt via de Websites, per e-mail, telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen. Je hebt de volgende rechten:

   • Het recht van inzage: het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;

 

   • Het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet (meer) juist zijn;

 

   • Het recht van verwijdering: indien wij je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;

 

   • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of je gegevens aangepast moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht om te vragen om beperking van de verwerking;

 

   • Het recht op dataportabiliteit: we zullen alle persoonsgegevens die wij van je verwerken op de grondslagen toestemming of overeenkomst aan jou overdragen, of aan een organisatie van jouw keuze.

 

   • Het recht van bezwaar: je kunt altijd, zonder opgaaf van redenen, bezwaar maken tegen direct marketing. In andere gevallen, als wij je gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang, kun je ook bezwaar maken. Daarna maken wij een belangenafweging of jouw belang zwaarder weegt dan ons belang.

 

   • Het recht om je toestemming in te trekken: je kunt kosteloos je toestemming intrekken, ook voor bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens over je surfgedrag via cookies.

 

Wij zullen je instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen aanvulling, verbetering of verwijdering verzetten.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om je als abonnee tevreden te houden, en vragen en klachten goed te behandelen. Maar als je een klacht hebt over bijvoorbeeld de manier waarop wij je gegevens gebruiken of hoe wij op je privacy gerelateerde vragen reageren, Kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of via het algemene nummer, 070 8888 500.

 

   1. Toepasselijk recht

Op dit privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.