Privacy en cookies

Doeleinden

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keus of u uw persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten of diensten en/of onderdelen van de Website is het invoeren van uw persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van het product, dienst of Website gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Personen onder de zestien jaar mogen zich alleen registreren met toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s).

AVROTROS verwerkt gegevens van bezoekers/personen die een abonnement op een (programma)blad wensen en/of die lid zijn/worden van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid AVROTROS en/of die de Website gebruiken. Registratie van een aantal van uw persoonlijke gegevens is in dat geval noodzakelijk. AVROTROS neemt gegevens, bijvoorbeeld naam, adres, emailadres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Deze worden verzameld met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst (o.a. doen van aankopen, aangaan van een abonnement), wettelijke plicht (o.a. ledenregistratie) en/of behartiging van een gerechtvaardigd belang (o.a. meedoen aan prijsvragen en spellen) i.v.m. o.a. een goede bedrijfsvoering. AVROTROS kan derde partijen als bewerker inschakelen.

Ingeval er aankopen/bestellingen worden gedaan neemt AVROTROS naast de hierboven genoemde gegevens ook uw financiële gegevens (o.a. rekeningnummer en bestelhistorie) op in een gegevensbestand Deze gegevens worden dan gebruikt voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst(en).

Daarnaast kunnen wij uw gegevens alleen als u aangeeft daarop prijs te stellen (opt-in): 1) aanvullen met informatie die wij van derden ontvangen, 2) gebruiken om te delen en bekend te maken aan derden die u producten diensten of informatie kunnen toesturen, 3) gebruiken voor marktonderzoeken en analyses, 4) om profielen mee op te stellen, 5) om u nieuwsbrieven toe te zenden, 6) om u op de hoogte te houden van omroepactiviteiten, en 7) om u te vragen deel te nemen aan enquêtes.

Inzage, verzet, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of Website) verzoek hiertoe aan AVROTROS te richten via:

Klant Contact Centrum

Postbus 5000
1200 EW Hilversum
www.Avrobode.nl/service
AVROTROS zal u dan een overzicht verstrekken van uw bij AVROTROS aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld of verwijderd dienen te worden, kunt u dit eveneens schriftelijk (via brief of Website) aan AVROTROS melden. AVROTROS zal uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij de wet AVROTROS verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen aanvulling, verbetering, verwijdering verzetten.

Cookies

AVROTROS maakt gebruik van Cookies. Zie hiervoor het Cookie en Privacy-beleid van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Mocht er sprake zijn van strijdigheid van onderhavige privacyverklaring met het privacybeleid van de NPO, dan prevaleert onderhavige privacyverklaring.