80 Jaar oorlog

NPO 2

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) begon. In de zevendelige NTR-serie 80 jaar oorlog schetst Hans Goedkoop de ontwikkeling van een relatief kleine opstand naar een grootschalige, ‘professionele’ oorlog. Lokale verhalen nemen daarbij een belangrijke plaats in. De door de Nederlanders gewonnen Slag bij Heiligerlee (23 mei 1568) wordt als startschot gezien voor de opstand tegen de Spaans-katholieke onderdrukking. Als represaille liet de Spaanse landvoogd Alva in Brussel achttien edelen onthoofden, onder wie de graven Egmont en Van Horne. In deze aflevering geeft het dagboek van een non een dramatisch beeld van de Beeldenstorm in 1566, wordt de schedel van Egmont onderzocht en gaat Goedkoop op zoek naar het graf van Van Vorne.

  • Zender: NPO 2
  • Duur: 55 minuten

Meer uitzendingen